logo beta consultancyLinkedIn-profiel van Bert Eenkhoorn weergeven   Twitter-profiel van Bert Eenkhoorn weergeven

PROJECT- EN TENDERMANAGEMENT
Het winnen van aanbestedingen vraagt de nodige ervaring. Het leidinggeven aan een project(team) vraagt inzicht en discipline. Bèta Consultancy heeft de kennis en ervaring in huis om op een gedegen wijze invulling te geven aan bovenstaande activiteiten.

Thuis in contract- en aanbestedingsvormen
Een project binnenhalen? Bèta Consultancy analyseert de uitvraag, verdiept zich in de mogelijkheden van uw organisatie, denkt vooruit en komt zo - samen met u - tot een heldere en overtuigende strategie. Wij zijn vertrouwd met diverse aanbestedingsvormen. Van openbaar met EMVI tot BVP. Verder hebben wij ruime ervaring met UAV- en UAV-GC -contracten, maar onze deskundigheid bestrijkt ook diverse hybride contract uitvragen.

Onze expertise
    • De tenderfase aansturen
    • Inschrijvingsdocumenten analyseren
    • Strategie bepalen
    • Invulling geven aan reviews van EMVI-plannen
    • Kostprijsbepaling

Gefundeerd projectmanagement
Na een succesvolle tenderfase start de realisatiefase. Ook hierin kunnen we u ondersteuning bieden, of het voortouw nemen. Wij vergroten de succeskans tijdens deze fase door het gedachtengoed, dat leidend was tijdens de tenderfase, mee te nemen in de projectfase. Vanuit Bèta Consultancy zorgen we daarom niet alleen voor een goede overdracht, indien mogelijk nemen we ook een aantal teamleden van de tenderfase mee naar de uitvoering.

Hoe zet u ons in?
Bèta-Consultancy geeft leiding aan en versterkt uw tender-, projectteam of IPM-model bijvoorbeeld als tendermanager, projectdirecteur, projectmanager, technisch manager of programmamanager.

“Bèta Consultancy wil risicodragend meewerken aan uw project of tender”
Interim Management

Specifieke kennis nodig? Een capaciteitsvraagstuk? Behoefte aan een deskundige en praktische kijk op uw organisatie of op specifieke processen? Bèta Consultancy is er speciaal voor de civiele techniek en in de watersector voor ondersteuning, advies én leiderschap.


Lees verder ⇒
Advies

Bèta Consultancy helpt partijen om het speelveld van vraag en aanbod professioneel en efficiënt in te richten. We adviseren u bij het maken van goede afwegingen en samen met u vertalen we op papier gemaakte afspraken naar de praktijk.Lees verder ⇒