logo beta consultancyLinkedIn-profiel van Bert Eenkhoorn weergeven   Twitter-profiel van Bert Eenkhoorn weergeven


Contractvormen
Bèta Consultancy heeft zowel in de werkverwerving als in het tenderen én realiseren van projecten ervaring opgedaan met verschillende contractvormen. We hebben ruime kennis van zowel UAV´89, UAV 2012 en RAW bestekken. Daarnaast zijn we vertrouwd met diverse geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) en kennen we de ontwikkelingen rondom hybride contractvormen. Ervaring hebben we ook met SCB, SE en met de aantoonbaarheid van eisen met onder andere Relatics. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Doordat we altijd up to date zijn kunnen we zowel opdrachtgever als opdrachtnemer inzicht geven in de risico’s en kansen die voortvloeien uit het contract.

Contractvormen
terug naar competenties
Tender & project
Lees meer ⇒
Civiele betonbouw
Lees meer ⇒
Multidisciplinaire projecten
terug naar competentiesMultidisciplinaire projecten
De afgelopen jaren heeft de uitvraag van van projecten een transitie doorgemaakt. De contracten in de markt zijn van monodisciplinair naar multidisciplinair opgeschoven. Dit vraagt een nieuwe aanpak van alle partijen die betrokken zijn bij een project. Kennis van de verschillende disciplines is belangrijk. Begrip, inlevingsvermogen en respect voor elkaars positie zijn essentieel. Bèta Consultancy heeft de nodige ervaring opgedaan in het tenderen en uitvoeren van multidisciplinaire projecten. Net als tijdens de tenderfase is ook tijdens de realisatiefase de bereidheid om samen te werken met verschillende partijen, waaronder bijvoorbeeld civiele, werktuigbouwkundige en/of elektromechanische partijen, bepalend voor het succes van een project. Bèta Consultancy stuurt dan ook altijd op een open houding en transparante communicatie.