logo beta consultancyLinkedIn-profiel van Bert Eenkhoorn weergeven   Twitter-profiel van Bert Eenkhoorn weergevenTender
De aanpak van een tender is in grote lijnen als volgt: allereerst wordt een tenderplan opgesteld. Daarin wordt aangegeven hoe en door welke functionarissen (teamleden) de tender wordt uitgevoerd. Vervolgens wordt het budget bepaald en vastgelegd. De uitvraag en EMVI worden grondig geanalyseerd. Hierin is het belangrijk om in de huid van de opdrachtgever te kruipen; wat wil de opdrachtgever en wat is belangrijk voor hem? Wat zijn de eisen en welke risico´s ziet hij? Iedere keer is het weer een uitdaging om het juiste speelveld te creëren. Risicomanagement, raakvlakkenmanagement en de beheersing van deze risico´s en raakvlakken zijn van groot belang in zowel de tenderfase als de projectfase.

Project
Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn tegenwoordig gewend aan het werken met het IPM-model. De scheiding van rollen en verantwoordelijkheden is daarin cruciaal. Het houden van een PSU (ProjectStartUp) en vervolgens PFU´s (Project Follow Up) is van belang om feeling te houden met de opdrachtgever of opdrachtnemer. In de optiek van Bèta Consultancy is het houden van de PSU meer dan een kennismaking. Het is een kennismaking én een uitwisseling van denkbeelden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Met welke achtergrond is het contract geschreven? Wat zijn de doelstellingen en hoe heeft de opdrachtnemer deze geïnterpreteerd en verwerkt in het ontwerp en de aanbieding? De ontwerpfase is bepalend voor het realiseren van een project binnen de beschikbare tijd en het beschikbare budget. De realisatiefase is de fase waarin daadwerkelijk wordt gebouwd. In deze fase is de aantoonbaarheid van de kwaliteit van het eindproduct van groot belang. Met het aanleveren van opleverdossiers ronden we een project af. De inhoud van het opleverdossier is het onderwerp wat in de eerste bouwvergadering besproken moet worden.

Contractvormen
Lees meer ⇒
Tender & project
terug naar competenties
Civiele betonbouw
terug naar competenties
Multidisciplinaire projecten
Lees meer ⇒


Civiele betonbouw
In de afgelopen 20 jaar heeft Bèta Consultancy een schat aan inhoudelijke kennis opgebouwd waar het gaat om civiele betonbouw. We hebben zowel in de uitvoering als in de werkverwerving ervaring opgedaan. In diverse functies en op diverse niveaus hebben we verschillende typen projecten uitgevoerd. Projecten hadden onder andere betrekking op rioolwaterzuiveringsinstallaties, gemalen, bruggen, tunnels en viaducten